Ikonen är en helig bild i den ortodoxa kyrkan; en del av det heliga budskapet. Mina ikoner utgår från traditionella ikoner och är bilder att kontemplera över i stillhet.